กล้องส่องพระ > ULTIMA (อัลติมา) > Doublet Lens เลนส์ 2 ชั้น