กล้องส่องพระ > ULTIMA (อัลติมา) > Triplet Lens เลนส์ 3 ชั้น