กล้องส่องพระ > Bausch & Lomb (บอชแอนด์ลอมบ์) > Hastings Triplet เฮสติ้งส์ทริปเปล็ต